Inspiration

Här nedan hittar du exempel på automatisering, i fritt blandad ordning. Klicka på menyn "Inspiration" för att visa alla. Klicka på valfritt nyckelord för att visa endast liknande exempel.


SWEDOL exporterar XML från InDesign

SWEDOL, logotyp

I samarbete med Pagono AB hjälper Publishingkonsult SWEDOL att omvandla ostrukturerad produktinformation i tryckta InDesign-kataloger till strukturerade XML-filer, som verifieras med hjälp av DTD-filer för att därefter importeras in i deras PIM-system.

LRF Media AB framtidssatsar

LRF Media, magazines and newspapers

Publishingkonsult har tillsammans med EBI AB fått i uppdrag av LRF Media AB att utreda och föreslå teknisk plattform för innehållsintegration. För ytterligare frågor hänvisas till Rosie Almeida-Stahlin, Creative Director, LRF Media.

Automatisering av Photoshop och ICC-konvertering

ICC color conversion application

Reklambyrån RBK behövde för ett av sina större projekt, en uppdragsgivare, med många medlemsföretag under sig, skapa enhetlighet i bildhanteringen. Se hur Photoshop och ett antal script säkrade kvaliteten och sparade veckor av arbetstid.

300 sidor XML-katalog i InDesign på 5 minuter

Produkt-katalog InDesign från XML och databas

Se hur en produktkatalog på 300 sidor skapas på 5 minuter. Från produktdatabas, via XML till InDesign, komplett med pagineringar, innehållsförteckningar mm.

Automatisering av preflight och PDF-export

This image symbolize the complexity of preflighting and making press-ready PDF's

Många tidskrifter och tidningar är både komplexa och snabba produktioner. Se hur även det som låter sig göras manuellt är lönsamt att automatisera

HTML5-paneler i Photoshop, för fjärranslutning till bilddatabas

Photoshop HTML5 panel displaying info about related images

Hur ofta skulle man inte vilja ha en digital assistent som letade reda på all relevant information åt en? Se hur en bildstudio fick hjälp att automatisk få information om relaterade bilder när de jobbar i Photoshop.

Självanpassande layout i InDesign

Självanpassande layout i InDesign

Ett litet VBScript gör det enkelt att skapa självanpassande layouter, där innehållet så att säga "makar på sig" för att bereda rum för nytt innehåll.

Anslut InDesign till bildbank via XML-RPC

Automatiskt genererad bild som visar bildanvändning i InDesign, för återraportering till bildbank via XML-RPC

Att hålla reda på hur distribuerade filer används är något många önskar, men få lyckas lösa. De flesta system som gör det rapporterar bara väldigt grundläggande information. Då en större fotostudio hade behov av att rapportera bildanvändning i betydligt större detalj byggdes en lösning upp där en webbtjänst kunde tillfrågas om information, och där även återrapportering om bildanvändningen kunde ske.

Skriv det bästaste du kan – låt InDesign göra resten

Automatisk textkontroll i InDesign

Noggrann textkontroll är något alla vill ha, men i realiteten blir det ofta en av de saker som får stryka på foten när deadline närmar sig. Helt i onödan i många avseenden, för det är precis den sortens uppgifter som lämpar sig väl för automatisering. Läs mer om hur svenska dagstidningar höjer kvaliteten, kortar produktionstiden och sparar pengar.

Reparera 50.000 trasiga InDesign-länkar automatiskt

InDesing Links Panel showing missing links

I samband med ett serverbyte hade över 5000 InDesign-dokument fått trasiga länkar. När det dessutom sammanföll med att många av de länkade filerna behövde pekas om till helt andra filer, på grund av ändrade artikelnummer och därmed ändrade namn på bilderfiler, så fanns ingen annan realistisk utväg än scriptmässigt korrigera alla dokumenten. Det gjordes genom en enkel uppslagstabell gjord i Excel listade de tidigare sökvägarna i en kolumn, och sökvägarna som de skulle vara efter serverbyte och nya artikelnummer.

Sidor