HTML5-paneler i Photoshop, för fjärranslutning till bilddatabas

Photoshop HTML5 panel displaying info about related images

Bilddatabaser är fantastiska på att spara information, men att ständigt växla miljö, mellan Photoshop och databasen tar tid så varför inte sy ihop Photoshop med bilddatabasen och eliminera alla trista handgrepp.

Genom intelligenta förfrågningar kan egenutvecklade paneler i Photoshop läsa av vad användaren gör och automatiskt serva upp den relevanta information och erbjuda de relevanta åtgärderna, utan minsta tidsspillan och utan risk för mänskliga misstag.