Tjänster

Datakopplingar

Datadriven grafik
XML-kataloger
Integration med DAM, CMS, CRM mm.

Skräddarsydda Programtillägg

Script, Actions, Extensions, Makron, Paneler mm.

Arbetsflöden

Automatiserad bildbehandling, PDF-flöden, Korrekturhantering
Arkivlösningar, Framtidssäkring av filarkiv, Metadata
Automatiserad filhantering
Kvalitetssäkring

Flerspråkspublicering

Programvara för översättning, teckenkodning, skriftsystem, fonter, applikationsexpertis etc.

Crossmedia

Vi hjälper dig att skapa nya, eller integrera befintliga lösningar, för Print, Webb och mobila enheter

Utbildning

Skräddarsydda kurser för utvecklare och systemadministratörer.
Standardkurser i t.ex. Adobe InDesign, Acrobat mm.

Design, Mallar och Produktion

Även om vårt huvudfokus inte är design åtar vi oss gärna att skapa effektiva och välstrukturerade mallar för rationell produktion.
Brinner det i knutarna förmedlar vi gärna också kontakt med fotografer, originalare, illustratörer etc. från vårt nätverk.