Filhantering

Reparera 50.000 trasiga InDesign-länkar automatiskt

InDesing Links Panel showing missing links

I samband med ett serverbyte hade över 5000 InDesign-dokument fått trasiga länkar. När det dessutom sammanföll med att många av de länkade filerna behövde pekas om till helt andra filer, på grund av ändrade artikelnummer och därmed ändrade namn på bilderfiler, så fanns ingen annan realistisk utväg än scriptmässigt korrigera alla dokumenten. Det gjordes genom en enkel uppslagstabell gjord i Excel listade de tidigare sökvägarna i en kolumn, och sökvägarna som de skulle vara efter serverbyte och nya artikelnummer.

Hitta saknade TIFF-filer

Redan att hitta filer som faktiskt finns kan vara svårt, men svårare ändå är att hitta filer som INTE finns (men som borde ha funnits). Manuellt vill säga, för med några få rader script är det desto enklare.

Prenumerera på RSS - Filhantering