Excel

Automatisering av Photoshop och ICC-konvertering

ICC color conversion application

Reklambyrån RBK behövde för ett av sina större projekt, en uppdragsgivare, med många medlemsföretag under sig, skapa enhetlighet i bildhanteringen. Se hur Photoshop och ett antal script säkrade kvaliteten och sparade veckor av arbetstid.

InDesign-katalog från XML med automatiskt register

InDesign Application Icon, used to illustrate XML to InDesign catalogue with automatically generated index

Från Excel till InDesign, via XML. En katalog skapas automatiskt inom loppet av några minuter, inklusive automatiskt genererad innehållsförteckning och index (register)

600 tryckklara loggor

Illustrator automated logo / graphic

Den lätta vägen att skapa 600 regionala varianter av en logga, i olika format och färglägen är ett Excel-blad, Illustrator och ett litet AppleScript

Prenumerera på RSS - Excel