PDF

Apart förlag effektivserar serieproduktionen

Automatisering av Kalle Anka-serier med hjälp av AppleScript

Återutgivningen av Carl Barks legendariska Kalle Anka-serier rationaliseras med automatisk PDF-hantering och scriptdriven layout i InDesign

Automatisering av preflight och PDF-export

This image symbolize the complexity of preflighting and making press-ready PDF's

Många tidskrifter och tidningar är både komplexa och snabba produktioner. Se hur även det som låter sig göras manuellt är lönsamt att automatisera

Prenumerera på RSS - PDF