Självanpassande layout i InDesign

Självanpassande layout i InDesign

Ett trevligt knep för att skapa självanpassande layouter, där innehållet så att säga "makar på sig" för att bereda rum för nytt innehåll, är att jobba med textbundna bilder. Tyvärr skulle det lätt kunna bli mer tidsödande att manuellt omvandla alla fristående bilder till textbundna. Med ett litet VBScript går det dock på ett ögonblick, och resultatet är layouter där innehållet tycks anpassa sig av sig själv.