Reparera 50.000 trasiga InDesign-länkar automatiskt

InDesing Links Panel showing missing links

I samband med ett serverbyte hade över 5000 InDesign-dokument fått trasiga länkar. När det dessutom sammanföll med att många av de länkade filerna behövde pekas om till helt andra filer, på grund av ändrade artikelnummer och därmed ändrade namn på bilderfiler, så fanns ingen annan realistisk utväg än scriptmässigt korrigera alla dokumenten. Det gjordes genom en enkel uppslagstabell gjord i Excel listade de tidigare sökvägarna i en kolumn, och sökvägarna som de skulle vara efter serverbyte och nya artikelnummer.

Grundprincipen för ett sånt script är självfallet enkelt, bara att scriptmässigt snurra igenom filerna och länka om med hjälp av informationen från uppslagstabellen. I realiteten måste man dock haka på lite mer felhantering, så att man kan köra en simulering innan.

Med två dagars utveckling blev den beräknade tidsbesparingen för kunden 1700 timmar, eller 40 veckor. Hur man prissätter den tiden så är den ekonomiska besparingen i storleksordningen flera hundra tusen kronor.