Om

Affärsidé

Att erbjuda konsulttjänster inriktade på att minimera tidsödande, återkommande och felkänsliga arbetsmoment i all produktion för tryck, webb och mobila enheter.

Nätverk

För att erbjuda den bästa lösningen samarbetar vi gärna med andra företag, som uppdragsgivare, underkonsult, eller bara i samordnade projekt. Några av de företag vi nätverkat med är: EBI AB, Intelligent Mammals AB, Saxotech A/S, High Education & Consulting AB, DTI, VM-Data (Logica), Montania System AB, PositionEtt AB, Litium Affärskommunikation AB, Adobe Systems AB, InDesign Conference, Nordjyske, Camedia Kompetensutveckling AB.

Om Richard Rönnbäck

Under studietiden på Stockholms universitet blev jag inblandad i trycksaksproduktion för föreningar och studentorganisationer. Print följdes snart av webb och programmering, och jag började arbeta med inhouse-publishing och kom så småningom också att undervisa i dessa ämnen.

År 2000 rekryterades jag till Adobes svenska kontor där jag blev Business Development Manager och ansvarig for Adobes produkter för print i Sverige. Så småningom ville jag fördjupa den tekniska sidan och startade därför egen konsultverksamhet, under tiden som jag fortsatte ha en nära relation med Adobe, där jag också blev inhyrd som PR manager för Adobe Norden. Sedan dess har jag återkommande anlitats som expert av Adobe för att skriva instruktionsmaterial, leda seminarier och som betatestare för Adobes kommande produkter.

Sedan 2003 har dock mitt fokus varit att erbjuda konsulttjänster inriktade på automatisering och under de drygt tio år som företaget funnits har vi arbetat med fler än hundra kunder.