VBScript

300 sidor XML-katalog i InDesign på 5 minuter

Produkt-katalog InDesign från XML och databas

Se hur en produktkatalog på 300 sidor skapas på 5 minuter. Från produktdatabas, via XML till InDesign, komplett med pagineringar, innehållsförteckningar mm.

Självanpassande layout i InDesign

Självanpassande layout i InDesign

Ett litet VBScript gör det enkelt att skapa självanpassande layouter, där innehållet så att säga "makar på sig" för att bereda rum för nytt innehåll.

Reparera 50.000 trasiga InDesign-länkar automatiskt

InDesing Links Panel showing missing links

I samband med ett serverbyte hade över 5000 InDesign-dokument fått trasiga länkar. När det dessutom sammanföll med att många av de länkade filerna behövde pekas om till helt andra filer, på grund av ändrade artikelnummer och därmed ändrade namn på bilderfiler, så fanns ingen annan realistisk utväg än scriptmässigt korrigera alla dokumenten. Det gjordes genom en enkel uppslagstabell gjord i Excel listade de tidigare sökvägarna i en kolumn, och sökvägarna som de skulle vara efter serverbyte och nya artikelnummer.

XML-drivna, flerspråkiga produktkataloger

Ackurat XML-katalog för InDesign

Ackurat Industriplast AB tillverkar rattar, spakar, knappar, pluggar mm. som sedan används i t.ex. möbler och maskiner. När tusentals produkter och varianter ska visas i text, bild, ritningar och symboler, på mängder av olika språk blev resultatet en av de mest långtgående katalogautomatiseringar vi gjort.

Prenumerera på RSS - VBScript