XML

SWEDOL exporterar XML från InDesign

SWEDOL, logotyp

I samarbete med Pagono AB hjälper Publishingkonsult SWEDOL att omvandla ostrukturerad produktinformation i tryckta InDesign-kataloger till strukturerade XML-filer, som verifieras med hjälp av DTD-filer för att därefter importeras in i deras PIM-system.

Export text from FileMaker, with unix line breaks

XSL for exporting FileMaker records as text, with unix line breaks

Strange as it may seem, FileMaker never bothered to put decent text export options in, that for example would let you choose the type of line break you want. Fortunately, there is a fix.

300 sidor XML-katalog i InDesign på 5 minuter

Produkt-katalog InDesign från XML och databas

Se hur en produktkatalog på 300 sidor skapas på 5 minuter. Från produktdatabas, via XML till InDesign, komplett med pagineringar, innehållsförteckningar mm.

Bostadsfakta i InDesign direkt från Booli:s nättjänst

Booli logotyp

Detta exempel visar hur man kan integrera InDesign med en REST-tjänst, i det här fallet för bostadsfakta från Booli, och hur en relativt komplicerad process kan reduceras till bokstavligt talat en enda knapptryckning för slutanvändaren.

InDesign-katalog från XML med automatiskt register

InDesign Application Icon, used to illustrate XML to InDesign catalogue with automatically generated index

Från Excel till InDesign, via XML. En katalog skapas automatiskt inom loppet av några minuter, inklusive automatiskt genererad innehållsförteckning och index (register)

FileMaker till InDesign, via XML

FileMaker to InDesign via XML

XML-kopplade InDesign-mallar innebär att data nu kan exporteras från FileMaker och importeras till InDesign och att den tryckanpassade katalogen nu byggs upp med automatisk omfångsberäkning, villkorsstyrd grafik och bild, sortering av data, villkorsstyrda rubriker mm.

XML-drivna, flerspråkiga produktkataloger

Ackurat XML-katalog för InDesign

Ackurat Industriplast AB tillverkar rattar, spakar, knappar, pluggar mm. som sedan används i t.ex. möbler och maskiner. När tusentals produkter och varianter ska visas i text, bild, ritningar och symboler, på mängder av olika språk blev resultatet en av de mest långtgående katalogautomatiseringar vi gjort.

Datadriven grafik i Illustrator

Inför valet 2010 skapade vi för Aftonbladet en lösning som automatiskt anslöt direkt till Valmyndighetens servar, hämtade senaste resultaten, sammanställde och genererade kartor och diagram för nationell, regional och kommunal nivå.

Prenumerera på RSS - XML