Anslut InDesign till bildbank via XML-RPC

Automatiskt genererad bild som visar bildanvändning i InDesign, för återraportering till bildbank via XML-RPC

Att hålla reda på hur distribuerade filer används är något många önskar, men få lyckas lösa. De flesta system som gör det rapporterar bara väldigt grundläggande information. Då en större fotostudio hade behov av att rapportera bildanvändning i betydligt större detalj byggdes en lösning upp där en webbtjänst kunde tillfrågas om information, och där även återrapportering om bildanvändningen kunde ske.

Med lösningen blev det möjligt att få detaljerad statistik om exakt vem som använde bilden, i vilka dokument, på vilka sidor, och till och med exakt hur bilden hade beskurits, inklusive friformsbeskärningar.

Genom att klientscriptet också skapade bildresurser som laddades tillbaka till servern kan marknadsavdelningar runt världen se exakt hur olika bilder används, i ett webbaserat system.