InDesign

SWEDOL exporterar XML från InDesign

SWEDOL, logotyp

I samarbete med Pagono AB hjälper Publishingkonsult SWEDOL att omvandla ostrukturerad produktinformation i tryckta InDesign-kataloger till strukturerade XML-filer, som verifieras med hjälp av DTD-filer för att därefter importeras in i deras PIM-system.

Apart förlag effektivserar serieproduktionen

Automatisering av Kalle Anka-serier med hjälp av AppleScript

Återutgivningen av Carl Barks legendariska Kalle Anka-serier rationaliseras med automatisk PDF-hantering och scriptdriven layout i InDesign

300 sidor XML-katalog i InDesign på 5 minuter

Produkt-katalog InDesign från XML och databas

Se hur en produktkatalog på 300 sidor skapas på 5 minuter. Från produktdatabas, via XML till InDesign, komplett med pagineringar, innehållsförteckningar mm.

Automatisering av preflight och PDF-export

This image symbolize the complexity of preflighting and making press-ready PDF's

Många tidskrifter och tidningar är både komplexa och snabba produktioner. Se hur även det som låter sig göras manuellt är lönsamt att automatisera

Självanpassande layout i InDesign

Självanpassande layout i InDesign

Ett litet VBScript gör det enkelt att skapa självanpassande layouter, där innehållet så att säga "makar på sig" för att bereda rum för nytt innehåll.

Anslut InDesign till bildbank via XML-RPC

Automatiskt genererad bild som visar bildanvändning i InDesign, för återraportering till bildbank via XML-RPC

Att hålla reda på hur distribuerade filer används är något många önskar, men få lyckas lösa. De flesta system som gör det rapporterar bara väldigt grundläggande information. Då en större fotostudio hade behov av att rapportera bildanvändning i betydligt större detalj byggdes en lösning upp där en webbtjänst kunde tillfrågas om information, och där även återrapportering om bildanvändningen kunde ske.

Skriv det bästaste du kan – låt InDesign göra resten

Automatisk textkontroll i InDesign

Noggrann textkontroll är något alla vill ha, men i realiteten blir det ofta en av de saker som får stryka på foten när deadline närmar sig. Helt i onödan i många avseenden, för det är precis den sortens uppgifter som lämpar sig väl för automatisering. Läs mer om hur svenska dagstidningar höjer kvaliteten, kortar produktionstiden och sparar pengar.

Reparera 50.000 trasiga InDesign-länkar automatiskt

InDesing Links Panel showing missing links

I samband med ett serverbyte hade över 5000 InDesign-dokument fått trasiga länkar. När det dessutom sammanföll med att många av de länkade filerna behövde pekas om till helt andra filer, på grund av ändrade artikelnummer och därmed ändrade namn på bilderfiler, så fanns ingen annan realistisk utväg än scriptmässigt korrigera alla dokumenten. Det gjordes genom en enkel uppslagstabell gjord i Excel listade de tidigare sökvägarna i en kolumn, och sökvägarna som de skulle vara efter serverbyte och nya artikelnummer.

Bostadsfakta i InDesign direkt från Booli:s nättjänst

Booli logotyp

Detta exempel visar hur man kan integrera InDesign med en REST-tjänst, i det här fallet för bostadsfakta från Booli, och hur en relativt komplicerad process kan reduceras till bokstavligt talat en enda knapptryckning för slutanvändaren.

Sidor

Prenumerera på RSS - InDesign