Skriv det bästaste du kan – låt InDesign göra resten

Automatisk textkontroll i InDesign

En bild säger mer än tusen ord sägs det, och kanske är det därför som textkontroll ofta hamnar lite i skymundan. Helt i onödan egentligen, eftersom språk följer både skrivregler och grammatiska regler och text lämpar sig därmed väl för automatisk kontroll.

Att automatiskt kontrollera och korrigera språk- och skrivfel innebär att redigerare kan ägna sig åt roligare och viktigare saker än repetitivt och tidsödande "pillergöra". Det tjänar producenter ekonomiskt på, och läsarna får en produkt med högre kvalitet.

Flera svenska dagstidningar, med Sydsvenskan i spetsen använder därför sedan flera år tillbaka ett tillägg kallat "Texttvagning" som automatiskt kontrollerar och korrigerar flera hundra av de vanligaste skriv- och språkfelen. Loggningsfunktioner visar att antalet kontroller som utförts är flera hundra tusen, och antalet åtgärdade fel överstiger miljonen. De flesta av dem är förvisso mindre fel, men sammantaget är det just sådana detaljer som skiljer ut en kvalitetstidning från mängden.