300 sidor XML-katalog i InDesign på 5 minuter

Produkt-katalog InDesign från XML och databas

Företag med stort produktutbud har nästan alltid produktinformationen i någon form av databas, vare sig det är en ett affärssystem eller en renodlad produktdatabas. Genom att använda den informationen i produktionen av katalog kan produktionstiden kortas med månader, eller för större företag med utgivning på flera språk, mer än så.

Genom vår långa erfarenhet vet vi hur sådana processer kan optimeras, och resultatet kan då bli som i detta fall, att 300 sidor produktkatalog byggs på 5 minuter, så att endast ett minimum av manuellt arbete återstår.