DFP

Webbaserad lösning för automatiserad trycksaksframställningMed DFP kan såväl enkla som komplexa trycksaker planeras av användare som helt saknar InDesign-kunskap. I en vanlig webbläsare kan användaren hämta information från olika datakällor och bestämma hur informationen ska presenteras, genom mallar och utseenden som tidigare definierats i InDesign. Efter att trycksakens innehåll och form planerats skickas den vidare till antingen InDesign Server, eller en InDesign-användare för slutjusteringar.

Kombinationen av Designs kraftfulla designmöjligheter och webbgränssnittets enkelhet möjliggör produktion av såväl enklare trycksaker som avancerad högvolymsproduktion.

DFP är utvecklad i sambarbete med EBI AB. En något längre presentationsvideo finns här.