Automatisering av preflight och PDF-export

This image symbolize the complexity of preflighting and making press-ready PDF's

Många produktioner, t.ex. tidskrifter och tidningar, framställer sina dokument utspritt över tid, personer och i uppdelat i många olika dokument. Inte sällan trycks de under olika förutsättningar, alla med unika kvalitetskrav. Att då sammanställa, sortera, sammanfoga och kontrollera dokumenten är en tidsödande och felkänslig process när det görs manuellt. Lägger man därtill att PDF-filerna ska skapas med garanterad tryckbarhet blir skälen till automatisering tydliga – både ökad kvalitet och snabbare produktion.

Det är ett tydligt exempel på att även processer som i och för sig går att utföra manuellt många gånger är lönsamma att automatisera