Inspiration

Här nedan hittar du exempel på automatisering, i fritt blandad ordning. Klicka på menyn "Inspiration" för att visa alla. Klicka på valfritt nyckelord för att visa endast liknande exempel.


Bostadsfakta i InDesign direkt från Booli:s nättjänst

Booli logotyp

Detta exempel visar hur man kan integrera InDesign med en REST-tjänst, i det här fallet för bostadsfakta från Booli, och hur en relativt komplicerad process kan reduceras till bokstavligt talat en enda knapptryckning för slutanvändaren.

InDesign-katalog från XML med automatiskt register

InDesign Application Icon, used to illustrate XML to InDesign catalogue with automatically generated index

Från Excel till InDesign, via XML. En katalog skapas automatiskt inom loppet av några minuter, inklusive automatiskt genererad innehållsförteckning och index (register)

FileMaker till InDesign, via XML

FileMaker to InDesign via XML

XML-kopplade InDesign-mallar innebär att data nu kan exporteras från FileMaker och importeras till InDesign och att den tryckanpassade katalogen nu byggs upp med automatisk omfångsberäkning, villkorsstyrd grafik och bild, sortering av data, villkorsstyrda rubriker mm.

XML-drivna, flerspråkiga produktkataloger

Ackurat XML-katalog för InDesign

Ackurat Industriplast AB tillverkar rattar, spakar, knappar, pluggar mm. som sedan används i t.ex. möbler och maskiner. När tusentals produkter och varianter ska visas i text, bild, ritningar och symboler, på mängder av olika språk blev resultatet en av de mest långtgående katalogautomatiseringar vi gjort.

600 tryckklara loggor

Illustrator automated logo / graphic

Den lätta vägen att skapa 600 regionala varianter av en logga, i olika format och färglägen är ett Excel-blad, Illustrator och ett litet AppleScript

Datadriven grafik i Illustrator

Inför valet 2010 skapade vi för Aftonbladet en lösning som automatiskt anslöt direkt till Valmyndighetens servar, hämtade senaste resultaten, sammanställde och genererade kartor och diagram för nationell, regional och kommunal nivå.

Hitta saknade TIFF-filer

Redan att hitta filer som faktiskt finns kan vara svårt, men svårare ändå är att hitta filer som INTE finns (men som borde ha funnits). Manuellt vill säga, för med några få rader script är det desto enklare.

Sidor