FileMaker

Export text from FileMaker, with unix line breaks

XSL for exporting FileMaker records as text, with unix line breaks

Strange as it may seem, FileMaker never bothered to put decent text export options in, that for example would let you choose the type of line break you want. Fortunately, there is a fix.

FileMaker till InDesign, via XML

FileMaker to InDesign via XML

XML-kopplade InDesign-mallar innebär att data nu kan exporteras från FileMaker och importeras till InDesign och att den tryckanpassade katalogen nu byggs upp med automatisk omfångsberäkning, villkorsstyrd grafik och bild, sortering av data, villkorsstyrda rubriker mm.

Prenumerera på RSS - FileMaker