Bostadsfakta i InDesign direkt från Booli:s nättjänst

Booli logotyp

All fler företag levererar data via programmeringsgränssnitt, API:er. Den vanligaste typen är s.k. REST-tjänster, vilket medför att ett program kan ansluta till en server, ställa en fråga och få ett svar.

Då Sydsvenskans Bostadsdel behövde hämta och bearbeta dessa data och enkelt få in det i InDesign blev lösningen att använda Booli:s API och via ett PHP-script ställa ett antal frågor för Malmö och Lund. Därefter bearbetades det XML-baserade resultatet med XSL, för att göra detaljerade urval, beräkningar av genomsnitt, högsta-lägsta-pris mm.

När PHP-scriptet och XSL-omvandlingarna väl var klara vidtog ett AppleScript som infogade resultatet i en färdig InDesign-mall. Det hela paketerades som en App, vilket medförde att det hela kunde användas utan särskilda instruktioner, installationer, resurser etc.

Det färdiga resultatet kom, som det brukar heta, "med ett knapptryck".