InDesign

InDesign-katalog från XML med automatiskt register

InDesign Application Icon, used to illustrate XML to InDesign catalogue with automatically generated index

Från Excel till InDesign, via XML. En katalog skapas automatiskt inom loppet av några minuter, inklusive automatiskt genererad innehållsförteckning och index (register)

FileMaker till InDesign, via XML

FileMaker to InDesign via XML

XML-kopplade InDesign-mallar innebär att data nu kan exporteras från FileMaker och importeras till InDesign och att den tryckanpassade katalogen nu byggs upp med automatisk omfångsberäkning, villkorsstyrd grafik och bild, sortering av data, villkorsstyrda rubriker mm.

XML-drivna, flerspråkiga produktkataloger

Ackurat XML-katalog för InDesign

Ackurat Industriplast AB tillverkar rattar, spakar, knappar, pluggar mm. som sedan används i t.ex. möbler och maskiner. När tusentals produkter och varianter ska visas i text, bild, ritningar och symboler, på mängder av olika språk blev resultatet en av de mest långtgående katalogautomatiseringar vi gjort.

Sidor

Prenumerera på RSS - InDesign