InDesign-katalog från XML med automatiskt register

InDesign Application Icon, used to illustrate XML to InDesign catalogue with automatically generated index

Automatiskt skapade InDesign-kataloger kan starta från i princip vilken datakälla som helst, till exempel en SQL-databas eller ett kalkylblad i Microsoft Excel. Men i slutänden brukar det innebära att data mellanlandar i en XML-fil som bearbetas och anpassas för ett specifikt InDesign-dokument.

Det finns dock ofta arbetsmoment som måste göras när innehållet och layouten är färdig, till exempel innehållsförteckningar och register. I denna film visas exempel på hur data importeras och formateras, och hur ett sakregister med 2600 upplslagsord skapas på automatisk väg inom loppet av några minuter.