XML-drivna, flerspråkiga produktkataloger

Ackurat XML-katalog för InDesign

Ackurat Industriplast AB tillverkar rattar, spakar, knappar, pluggar mm. som sedan används i t.ex. möbler och maskiner. Med stor försäljning i många länder behövs snabb och korrekt produktinformation. När så tusentals produkter och varianter ska visas i text, bild, ritningar och symboler blev resultatet en av de mest långtgående katalogautomatiseringar vi gjort.

Bland annat innfefattar det integration mot befintligt CMS, automatisk matchning av språkterminologi, språkberoende grafik, automatisk omfångsberäkning, paginering, automatiska innehållsförteckningar med bildreferenser, automatiska flerspråkiga sidhuvuden, automatiskt beräknade tabell- och kolumnbredder, villkorliga sidbrytningsregler, språkberoende sorteringsregler osv. osv.

Kort och gott, saker som sparar in tusentals mantimmar i produktionstid, varje år. Slutresultatet är inte bara marknadsanpassade tryckklara kataloger på närmare 500 sidor. Den kortade produktionstiden gör också att säljare och marknadsförare har längre tid på sig att göra sitt jobb. Med andra ord leder automatiseringen inte bara till stora kostnadsbesparingar, utan ger också förutsättningar för ökade intäkter.