FileMaker till InDesign, via XML

FileMaker to InDesign via XML

Då Nilfisk behövde en lösning för att ta fram marknadsmaterial för alla sina produkter inom kem och redskap stannade valet på FileMaker. Eftersom målet hela tiden var att kunna skapa tryckta kataloger kunde vi både ställa upp kravspecifikationer för andra FileMaker-utvecklare, samt vid behov assistera i FileMaker-utvecklingen. Merparten av jobbet blev dock att ta fram de XML-baserade InDesign-mallarna, och de XSL-filer som behövdes för att anpassa FileMakers data till vad InDesign behöver. Därutöver anpassade vi grafik och bild för ett automatiserat flöde. Det innebär att data nu kan exporteras från FileMaker och importeras till InDesign och att den tryckanpassade katalogen nu byggs upp med automatisk omfångsberäkning, villkorsstyrd grafik och bild, sortering av data, villkorsstyrda rubriker mm.

Den som vill se exempel kan blädda i katalogen på Nilfisks hemsida: http://documents.nilfisk-advance.com/Nilfisk/Nilfisk/SE/KemRedskap2012/