Datadriven grafik i Illustrator

Inför valet 2010 önskade Aftonbladet en lösning för att automatiskt generera kartor och diagram utifrån den statistik som Valmyndigheten tillhandahåller, att användas både i den tryckta och webbtidningen. Det innebar en lösning som automatiskt anslöt till Valmyndighetens servrar, hämtade senaste resultaten, filtrerade och summerade fram de efterfrågade värdena, t.ex. majoritetsförhållanden för de politiska blocken, och med hjälp av dessa data sedan kolorerade kartor på nationell, regional och kommunal nivå. Eftersom det inte fanns något utrymme för misstag eller förseningar kördes simuleringar i god tid innan valnatten och reservmaskiner sattes upp.