Automatisering av Photoshop och ICC-konvertering

ICC color conversion application

Vad gör en reklambyrå som får in bilder från mängder av källor, men ändå måste skapa enhetlighet och säkerställa kvaliteten? Hur kan en otydlig och otillräcklig namnstandard bytas ut mot en enhetlig namngivning som underättar vidare automatisering? Det är en vardag för alla som måste sammanställa material av olika ursprung

Det första steget är förstås att automatisera analysen och dela in filerna i olika grupper, sådan som kan konverteras automatiskt, och sådana som kräver någon form av manuell åtgärd eller bedömning. Likaså automatiseras alla åtgärder som inte är beroende av analys, t.ex. namngivning, placering, filformat etc.

När källmaterialet på så sätt standardiserats kan all vidare bildanvändning automatiseras, t.ex. behandling med makron, montering, arkivering etc.

Tidsvinsten kan räknas i hundratals timmar.