Nyhetsbrev Februari

Hej hopp i Lingonskogen! Inledningsvis följer här lite allmän text som bla bla bla bla, och inte minst bla. Vidare kan det sägas vara både det ena och det andra, och understundom det tredje. Avslutningsvis, det vill säga sist, men för den skull alls icke minst, avslutas det hela, som brukligt är, med en.

Produkt-katalog InDesign från XML och databas

300 sidor XML-katalog i InDesign på 5 minuter

Se hur en produktkatalog på 300 sidor skapas på 5 minuter. Från produktdatabas, via XML till InDesign, komplett med pagineringar, innehållsförteckningar mm. Läs mer…

Photoshop HTML5 panel displaying info about related images

HTML5-paneler i Photoshop, för fjärranslutning till bilddatabas

Hur ofta skulle man inte vilja ha en digital assistent som letade reda på all relevant information åt en? Se hur en bildstudio fick hjälp att automatisk få information om relaterade bilder när de jobbar i Photoshop. Läs mer…