AppleScript

InDesign-katalog från XML med automatiskt register

InDesign Application Icon, used to illustrate XML to InDesign catalogue with automatically generated index

Från Excel till InDesign, via XML. En katalog skapas automatiskt inom loppet av några minuter, inklusive automatiskt genererad innehållsförteckning och index (register)

600 tryckklara loggor

Illustrator automated logo / graphic

Den lätta vägen att skapa 600 regionala varianter av en logga, i olika format och färglägen är ett Excel-blad, Illustrator och ett litet AppleScript

Hitta saknade TIFF-filer

Redan att hitta filer som faktiskt finns kan vara svårt, men svårare ändå är att hitta filer som INTE finns (men som borde ha funnits). Manuellt vill säga, för med några få rader script är det desto enklare.

Sidor

Prenumerera på RSS - AppleScript